Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.mdcarbon.pl jest firma:
M.D. Carbon B. Dworniczek
ul. Gen.J. Sowińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała 
NIP: 937 -257-18-67
Regon: 241360536
BDO: 000217186


Organ rejestrujący działalność gospodarczą:
Urząd miejski w Bielsku-Białej
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Nr rachunku: 43 1050 1070 1000 0090 9427 4108  (ING Bank Śląski)

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mdcarbon.pl (oficjalny) ; telefonicznie: 785-848-77 ; pisemnie na adres : MD CARBON ul. Gen. J. Sowińskiego 6 43-300 Bielsko-Biała

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.mdcarbon.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line;
 
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.mdcarbon.pl
  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
  4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie  w przypadku nowo zarejestrowanych klientów.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
   2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie
  6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest Paragon lub Faktura VAT.
  7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

   Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

   1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
   2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail: sklep@mdcarbon.pl
  2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce "dostawa"
 4. Czas realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Inpost paczkomaty. Paczka w przypadku poczty polskiej dociera do klienta w ciągu maks. 5dni roboczych, a w przypadku firmy kurierskiej do 2 dni roboczych.
  3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.Paczka w przypadku poczty polskiej dociera do klienta w ciągu maks. 14dni roboczych, a w przypadku firmy kurierskiej do 7 dni roboczych.
  4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
  5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
  6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
   2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
  2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie (chodzi głównie o towary "na zamówienie").
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
 6. Reklamacje. Wymiany. Gwarancja.
  1. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania mogą widnieć w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta lub na stronie głównej produktu ("Reklamacja:czas"). Reklamacji nie podlegają przedmioty uszkodzone mechanicznie lub niewłaściwie użytkowane przez Klienta lub osoby trzecie. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na  podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność  sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w  szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także  za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu  do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art.  556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
  2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub w przypadku jego braku u gwaranta do 31 dni może odstąpić od umowy sprzedaży.
   W takim przypadku Klient powinien odesłać towar z dopiskiem "Reklamacja" przesyłką rejestrowaną na adres Sklepu:
   MD CARBON - Dział Zwrotów i Reklamacji
   ul. Jordana 29
   43-300 Bielsko-Biała
   Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony FORMULARZ REKLAMACYJNY.
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu drogą mejlową. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru na wskazany rachunek bankowy. Roszczenie klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
  4. Po wcześniejszym uzgodnieniu klient ma prawo wymiany towaru na inny, na własny koszt. W tym celu klient winien odesłać towar wraz dokumentem sprzedaży (paragon/ faktura VAT), dołączyć wypełniony FORMULARZ WYMIANY w którym poinformuje m. in. o ewentualnym sposobie rozliczenia różnicy wartości i kosztów wysyłki.
 7. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z FORMULARZA ZWROTU. Wypełniony formularz należy wysłać w formie skanu na adres e-mail: sklep@mdcarbon.pl , lub tradycyjną pocztą (przesyłką rejestrowaną) na adres: MD CARBON - "Zwrot" ul. Jordana 29 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów..
  3. Zwracane towary muszą być kompletne i nie używane. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Zwracany towar należy odesłać, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem z dopiskiem „zwrot” na adres:
   MD CARBON ul. Jordana 29 43-300 Bielsko-Biała
  5. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.
  6. Jeżeli na zakup wystawiona została faktura VAT, sklep wymaga przed dokonaniem zwrotu środków podpisania i odesłania pocztą lub na adres e-mail skanu faktury.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy (jeżeli wybrana została najtańsza jej forma) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
  2. Zwrot środków realizowany jest jedynie na podany przez Klienta w FORMULARZU ZWROTU numer rachunku bankowego. Ewentualna nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.  Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 9. Dane osobowe.
  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie mdcarbon.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem , a M.D. Carbon B. Dworniczek.
  2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
  6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.mdcarbon.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.mdcarbon.pl.
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
   4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 07.05.2013r.
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mdcarbon.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

*Paczki o długości powyżej 150 cm wysyłane są jedynie firmą kurierską.
 

alt

 

Przy odbiorze nowego akumulatora należy zdać zużyty akumulator o czym mówi przepisz Art.21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej. (Dziennik ustaw 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001r.). W przypadku wysyłki, kurier odbiera stary spakowany akumulator (nieodpłatnie). W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, klient zdaje nieodpłatnie stary akumulator lub składa opłatę depozytową w wysokości 30zł. Opłatę depozytową zwracamy do 30 dni od zakupu akumulatora, jeżeli klient dowiezie stary akumulator.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informuję, iż:
 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest M.D. CARBON Bartłomiej Dworniczek                         z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. gen. Józefa Sowińskiego nr 6, 43-300- Bielsko-Biała                             NIP: 9372571867, REGON: 241360536, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży               produktów oferowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO(przetwarzanie w związku z treścią zawartej umowy) . Podstawę przetwarzania                stanowić może również art.  6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez  administratora danych polegający m.in na dochodzeniu roszczeń, przechowywaniu dokumentacji księgowej czy też realizowaniu Twoich uprawnień wynikających m.in z rękojmi, gwarancji czy też prawa odstąpienia od umowy.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia                        i należytego wykonania umowy.
 4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych                    z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do wysyłki zamówionych towarów,                    dokonania płatności jak również prowadzenia księgowości, celów podatkowych, komunikacji elektronicznej czy wsparcia IT  dla Administratora Danych Osobowych.
 5. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych                w celach marketingowych wyłącznie na podstawie odrębnej,  dobrowolnej i wyraźnej zgody.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do                  żadnej innej organizacji międzynarodowej.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od  dnia zawarcia umowy                    sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora Danych Osobowych. Po wykonaniu umowy przez Administratora Danych Osobowych, Twoje dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz                    w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  Po upływie ww. okresu Twoje dane osobowe będą zniszczone w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,                 ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,              prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jak również uzyskania nieodpłatnej kopii Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.
 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach profilowania.
 
Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:
 
M.D. CARBON Bartłomiej Dworniczek   tel: 785-848-777
                                                                    email: sklep@mdcarbon.pl
 

 
Przejdź do strony głównej
Waluta
Polecamy
 • Polecamy
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • MD CARBON B. Dworniczek
  gen. J. Sowińskiego 6
  43-300 Bielsko- Biała

  NIP: 9372571867

 • E-mail:sklep@mdcarbon.pl
 • Telefon785-848-777
 • Godziny działania sklepuJesteśmy do Państwa dyspozycji: Pn-Pt: 7:00-16:30 Sb: 7:00-13:00 Online 24h/7
Promocje
MDC folia carbon czarna 3D

Folia Carbon czarna termokurczliwa 1,52x0,5m 3D18,88 zł15,88 zł brutto12,91 zł netto

Pierścień centrujący 64,1 / 76,1 Honda Rover 600

Pierścień centrujący 64,1 / 76,1 Honda Rover 6004,49 zł2,98 zł brutto2,42 zł netto

Naba (adapter) kierownicy MAZDA Festiva

Naba (adapter) kierownicy MAZDA Festiva104,88 zł99,88 zł brutto81,20 zł netto

Naba (adapter) kierownicy MAZDA 929

Naba (adapter) kierownicy MAZDA 929104,88 zł99,88 zł brutto81,20 zł netto

Śruby do kół 12x1,25x28 stożek TORX wąskie otwory + KLUCZ

Śruba do kół 12x1,25x28 stożek TORX wąskie otwory6,88 zł6,54 zł brutto5,32 zł netto

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu